demo image

Kaçakçılık suçları, yüksek kazanç sağlayan organize suçlar arasında yer almaktadır. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda ifade edildiği üzere kaçakçılık; ülkemize ithali ya da ülkemizden ihracı yasak olan veya ithal ve ihracı gümrük muamelesine tabi olan bir maddeyi gümrük işlemleri yaptırılmadan ithal-ihraç etmek ve bu maddeleri yurt içinde satmak ve satın almaktır.

Kaçakçılığa genellikle yüksek gümrük duvarları veya vergilerle ticari değeri yükselen ürünler (örneğin; akaryakıt, sigara, içki, çay, kahve, şeker, vb.) ya da yasaklanan mallar (örneğin; altın, döviz, silah, tarihi eser) konudur. Ağırlıklı olarak vergi gelirleri açısından önemli sektörlerde meydana gelen kaçakçılık suçları, kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını engellemekte ve yerel işletmeler için haksız rekabete neden olmaktadır.

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi, GSYH’nin % 26,5’ini oluşturmaktadır (Kaynak: 10. Kalkınma Planı 2014-2018 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı). Kaçakçılığın yoğun olarak görüldüğü iki sektör; akaryakıt ve sigaradır. Kaçak akaryakıt nedeniyle yıllık 11 milyar TL ve kaçak sigara ticareti nedeniyle de 6 milyar TL vergi kaybı oluştuğu tahmin edilmektedir. Sadece sigaradaki yıllık 6 milyar TL’lik vergi kaybı önlenebilse (2014 asgari ücret değerleri ile) yaklaşık 460.000 kişiye istihdam yaratılabilirdi veya 24 adet uluslararası havalimanı hizmete açılabilirdi. 

AKARYAKITTA YILLIK
VERGİ KAYBI

11
MİLYAR TL
SİGARADA YILLIK
VERGİ KAYBI

6
MİLYAR TL
Copyright 2015 © “Bilmediğin Gerçekler Var!” Kampanyası