demo image

KAÇAK ÜRÜN YAKALAMALARI

KAÇAK AKARYAKIT
0
LİTRE
KAÇAK SİGARA
0
paket
KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ
0
ŞİŞE
KAÇAK MUHTELİF GIDA
0
TON
KAÇAK ÇAY
0
TON

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2016 Raporu

Akaryakıt Kaçakçılığı

Türkiye, ucuz akaryakıt satışının yapıldığı üretici ülkelere komşu konumu ve bu ülkelerdeki akaryakıt fiyatlarının ülkemize göre düşük olması nedeniyle akaryakıt kaçakçılığına maruz kalmaktadır. Ayrıca sınır ülkelerimizde yaşanan jeopolitik sorunlar da akaryakıt kaçakçılığını artırmaktadır.

Akaryakıt sektöründe lisans sahibi dağıtım yapan şirket sayısı 2013 yılı sonunda 80 bine, akaryakıt istasyonu sayısı ise 14 bine ulaşmıştır. EPDK verilerine göre Türkiye’de yıllık 18,2 milyon ton akaryakıt satışı yapılmaktadır. 125 milyar dolar büyüklüğündeki sektör aynı zamanda kaçak ekonomisinde de en büyük paya sahip sektördür. EPDK Petrol Piyasası Raporu’na göre; akaryakıt ürünlerinden elde edilen dolaylı vergiler, tüm vergi gelirlerinin yaklaşık olarak % 13,5’ini oluşturmaktadır. Akaryakıt kaçakçılığına ilişkin vergi kaybı ise yıllık 11 milyar TL (yaklaşık 5 milyar dolar) olarak öngörülmektedir. (Kaynak: Hürriyet Gazetesi ve Enerji ajansı.net)

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 2015 yılında toplam 805 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 1.493 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 4.367.063 litre kaçak akaryakıt ve türevleri ele geçirilmiştir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2015 Raporu)

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 2014 yılında toplam 4.901 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 7.182 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve 13.701.101 litre kaçak akaryakıt ve türevleri ele geçirilmiştir.

2013 yılında ise, 17.422.557 litre kaçak akaryakıt ve türevleri ele geçirilmiştir. 2013 yılında akaryakıt kaçakçılığında 2012 yılına göre olay sayısında % 84, şüpheli sayısında ise % 51, akaryakıt miktarlarında ise % 6’lık artış olmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ise 2014 yılında 157 milyon lira değerinde akaryakıt yakalanmıştır.

2014 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde olay ve şüpheli sayısındaki artışa karşın ele geçirilen akaryakıt miktarında 2013 yılına göre % 21’lik azalma meydana geldiği görülmektedir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2014 Raporu)

2015 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde, 2014 yılına göre olay sayısında %84, şüpheli sayısında ise %79’luk bir azalma görülmektedir. 2015 yılında ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı incelendiğinde ise 2014 yılına göre %68’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir.

En fazla kaçakçılığı yapılan akaryakıt ürünü “motorin” ve bu ürünün yerine ikame edilmek üzere piyasaya sürülen akaryakıt harici ürünlerdir. Bununla birlikte hava ve deniz taşıtlarında kullanılmak üzere ÖTV muafiyeti bulunan yakıtların da suç örgütleri tarafından akaryakıt istasyonlarında satışının yapıldığı operasyonlar sonucunda tespit edilmiştir.

Alkollü İçki Kaçakçılığı

İnsan sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden alkollü içki sahteciliği ve kaçakçılığı hem sağlık riskleri barındırmakta hem de ekonomik açıdan önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır.

2015 yılında alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda 258.004 şişe alkollü içki ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kaçak alkollü içkilerde % 80’lik bir artışın meydana geldiği görülmektedir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2015 Raporu)

2014 yılında alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda 143.628 şişe alkollü içki ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kaçak alkollü içkiler bir önceki yıla göre % 6’lık bir artış göstermiştir. Bununla birlikte sahte alkollü içki imalathanesi yakalamalarında % 257’lik artış meydana geldiği görülmektedir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2014 Raporu)

Emniyet Genel Müdürlüğü verileri uyarınca 2013 yılında ise gerçekleştirilen yasa dışı alkollü içki yakalamalarında 2012 yılına göre % 45’lik bir azalma meydana geldiği, sahte alkollü içki imalathanesi tespitinde ise % 50 oranında artış olduğu görülmektedir. Yasa dışı alkollü içki yakalamalarında meydana gelen azalmanın; yasa dışı imalathanelerin faaliyetlerine gerçekleştirilen operasyonlarla son verilerek, sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmış olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2013 Raporu)

Alkollü içki kaçakçılığı; gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan ürünlerin yolcu muafiyetinin suistimal edilmesi, yasal ithalatı yapılan ürünler içerisine gizleme ve transit rejimi kapsamında başka bir ülkeye sevk edilmesi gereken ürünlerin iç piyasaya sürülmesi yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir.

Sigara Kaçakçılığı

Türkiye pazarında, tütün mamulleri üzerindeki vergi yükü ve buna bağlı olarak fiyatların komşu ülkelere oranla yüksek olması nedeniyle yasa dışı sigara oranı yüksektir.

Tütün mamulleri kaçakçılığı, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak tütün mamullerinin bireysel ya da organize bir şekilde yasa dışı yollardan ülkemize sokulması ile gerçekleşen bir suç türüdür.

Tütün mamulleri kaçakçılığı; ülkemizin vergi gelirlerine, kayıtlı istihdama, yaklaşık 150 bin perakendeci ve 80 bin tütün çiftçisi de dahil tedarik zincirine olumsuz yönde etki etmektedir. Bununla birlikte organize suç örgütlerine de finansman sağlamaktadır. (Perakendeci ve tütün çiftçisi sayısı kaynak: TAPDK verileri)

2015 yılında tütün mamulleri ile mücadele kapsamında 143.423.270 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kaçak sigaralarda % 35’lik bir artışın meydana geldiği görülmektedir.

Tütün mamulleri kaçakçılığının oluşturduğu tehdit ülkemiz için gün geçtikçe artmaktadır. KOM birimlerince 2015 yılı içerisinde ele geçirilen kaçak sigaraların neden olduğu vergi kaybının yaklaşık 800 milyon TL’yi bulduğu tahmin edilmektedir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2015 Raporu)

2015 yılında ülkemizde yakalanan kaçak sigaraların yaklaşık %45’ini Bulgaristan (Prestige-Victory- M&M) ve %20’sini Çin (J&J-Ashima-Marble-Empire-Dubao) menşeili sigaralar oluşturmaktadır. Ülkemizde üretilip ihraç edilen sigaralar ise (Vigor-Toros 2005-Swisse-President-Kent-Viceroy- Black Galleon) %10 oranında paya sahiptir. Kalan %25’lik kısımda ise Endonezya (United), Birleşik Arap Emirlikleri (Capital), Güney Kore (Esse-Vigor-Pine), Ermenistan (Akhdamar), Ürdün (Mikado-2010), Polonya (Brillant), Gürcistan (Winston, Pırvelli), Rusya (Jinling), Fransa ve Almanya (Glauses) menşeili sigaraların ön plana çıktığı görülmüştür. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2015 Raporu)

2014 yılı sonunda Türkiye’de yasa dışı sigara oranı % 20 seviyesindedir. (Kaynak: MSIntelligence Boş Paket Çalışması)

2014 yılında tütün mamulleri ile mücadele kapsamında, 106.431.665 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kaçak sigara yakalamaları bir önceki yıla göre % 2 azalmıştır.

Tütün mamulleri kaçakçılığının oluşturduğu tehdit Türkiye için gün geçtikte artmaktadır. KOM Birimlerince 2014 yılı içerisinde ele geçirilen kaçak sigaraların neden olduğu vergi kaybının yaklaşık 520 milyon TL’yi bulduğu tahmin edilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 2013 yılında % 9’luk artışla 108.243.473 paket kaçak sigara yakalanmıştır. Aynı yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ise 2 milyon 152 bin paketi aşkın 11,5 milyon lira değerinde sigara ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara konu olan Bulgaristan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) kaynaklı kaçak sigaralar, Suriye, Libya, Mısır, KKTC, Romanya, Gürcistan, Irak ve İran’da depolandıktan sonra kara ve deniz yoluyla ülkemize getirilmektedir. (Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2013 Raporu ve Gümrük Muhafaza 2014 Yakalama Raporu)

Sigara kaçakçılığının ülkemiz güvenliğine ve ekonomisine verdiği zararlar ve oluşturduğu tehditler, etkin mücadeleyi ve kurumlar arası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. KOM Daire Başkanlığı ve il birimleri bu farkındalıkla hareket ederek sınır şehirlerimiz, geçiş güzergâhında yer alan illerimiz ve büyük şehirlerimizde birçok başarılı operasyonlar gerçekleştirmiştir. Sigara kaçakçılığında özellikle sahte gümrük mühürlü TIR’ların ülke içindeki büyük sevkiyatları gizleme maksadıyla sıkça kullanılmaya başlandığı gözlemlenmiştir. (Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 2014 Raporu)

Muhtelif Gıda Kaçakçılığı

Gıda kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 2015 yılında 571.321 kg gıda ürünü ele geçirilmiştir. Gıda ürünleri kaçakçılığına yönelik 2015 yılında yürütülen çalışmalarda, kaçak ürünler arasında çay, şeker, bal ve kuruyemişin ön plana çıktığı görülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gıda kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2014 yılında 988.028 kg; 2013 yılında ise 261.222 kg gıda ürünü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kaçak muhtelif gıda ürünlerinde bir önceki yıla göre % 56’lık bir azalış görülmektedir.

Ele geçirilen gıdaların ağırlıklı olarak ceviz, badem, kırmızı et, bal ve şeker gibi ürünler olduğu görülmektedir. İran, Irak, Suriye, Bulgaristan ve Gürcistan’dan temin edilen gıda ürünlerinin yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar vasıtasıyla ülkemize kaçak olarak girişi gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Ziraatçiler Derneği 2011 verilerine göre Türkiye’de toplam kaçak gıda ve tarım ürünleri 10 milyar dolara ulaşarak 12,9 milyar dolarlık resmi ithalat rakamına yaklaşmaktadır.

Muhtelif Emtia Kaçakçılığı

Bu kaçakçılık türü çok değişik türde ticarî eşyayı kapsamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün muhtelif emtia kaçakçılığına yönelik operasyonlarında 2013 yılında % 13’lük artış ile 5.529.060 adet emtia; 2014 yılında ise, kaçakçılıkla mücadele kapsamında muhtelif emtia kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 3.894.894 adet emtia ele geçirilmiştir.

Emtia (eşya) kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2015 yılında 2.589 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir.

Ele geçirilen emtialar ağırlıklı olarak elektronik eşya (saat, fotoğraf makinesi, kamera, bilgisayar ve aparatları, detektör vb.) ile muhtelif emtiadır (çakmak, gözlük, oyuncak, tekstil ürünü, kozmetik malzemeleri ve cep telefonu aksesuarları). Söz konusu ürünlerin ağırlıklı olarak İran, Irak, Suriye ve Gürcistan’dan temin edilerek, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar vasıtasıyla ve yolcu beraberinde ülkemize kaçak olarak getirildiği tespit edilmiştir.

Copyright 2015 © “Bilmediğin Gerçekler Var!” Kampanyası