demo image

Yasa ile belirtilmiş durumlara aykırı olarak, gerekli gümrük vergisi ödenmeden ya da gümrük işlemlerine bağlı tutulmadan, bireysel ya da organize bir şekilde yasa dışı yollardan yurda sokulan ürünlerdir.

Kanunda ifade edildiği üzere kaçakçılık; ülkemize ithali ya da ülkemizden ihracı yasak olan veya ithal ve ihracı gümrük muamelesine tabi olan bir maddeyi gümrük işlemleri yaptırılmadan ithal-ihraç etmek ve bu maddeleri yurt içinde satmak ya da ticari amaçla bulundurmaktır.
Kaçakçılığın özellikle vergi gelirleri açısından büyük önem arz eden temel eşya ve ürünlerde; (akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri, alkollü içkiler, elektronik eşyalar, gıda ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri v.s) gerçekleşmesi nedeniyle, ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir kayıp doğmaktadır. Bununla birlikte kaçakçılık yasal pazarla haksız rekabet yaratarak kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını engellemekte ve yerli işletmelerin faaliyetlerine sekte vurmaktadır.
Kaçakçılık, hapis ve para cezası olmak üzere ağır cezai yaptırımlara tabidir.
Kaçak ürün bildirimleri için Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'nı arayınız. Ayrıca Alo 155 Polis İmdat, Alo 156 Jandarma İmdat, Alo 153 Zabıta, Alo 179 Valilik ve Alo 158 Sahil Güvenlik hattını da arayabilirsiniz.
Kaçak ürün ticareti hakkında bilgi sağlayan vatandaşlara devlet tarafından ikramiye ödenmektedir. Detaylı bilgi için Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'nı arayabilirsiniz.
Copyright 2015 © “Bilmediğin Gerçekler Var!” Kampanyası